Wat is porno?

Wat is porno?
Porno(grafie) is de term die staat voor foto’s, video’s en/of teksten die bedoeld zijn om seksueel te stimuleren. Het komt van het Griekse woord porneia, dat hoererij betekent (seks buiten een relatie van liefde en trouw/huwelijk). Porna of feministische porno is porno gericht op vrouwen, waarbij de relationele kant vaak meer aandacht krijgt. 

Wat doet porno?
Jantine vertelt wat porno met je doet
Fragment interview bij Family7

Wat kunnen redenen zijn om porno te gaan kijken?
Porno kijken begint meestal met nieuwsgierigheid. Het heeft niet op iedereen dezelfde invloed. Uit onderzoek blijkt dat (niet) omgaan met porno eenvoudiger is wanneer je een gezonde seksuele ontwikkeling hebt doorgemaakt. Om te weten of dat voor jou zo is, kun je de volgende vragen voor jezelf beantwoorden. Wanneer je een of meerdere vragen met ‘nee’ beantwoordt, kan dit betekenen dat die punten invloed hebben op je houding ten opzichte van porno.

 • Ben je veilig gehecht doordat je opgroeide in een warm ‘nest’, waarin je je veilig en geliefd weet?
 • Heb je positieve voorbeelden gehad t.a.v. relationeel gedrag, doordat je ouders en identificatiefiguren in hun gedrag respectvol met elkaar en jou als kind omgingen?
 • Heb je positieve boodschappen over seksualiteit ontvangen in je opvoeding, op school en in de media (juiste info op het juiste moment)?
 • Had je de mogelijkheid om je lichaam te ontdekken en wist je daarbij dat het van jou was (mocht je grenzen hanteren)?
 • Past je genderidentiteit (gevoel dat je meisje/jongen bent) bij je lijf?
 • Heb je geen aangeboren afwijkingen?
 • Heb je empatisch vermogen, kun je je in een ander verplaatsen?

Bij porno is er sprake van een verslaving of in ieder geval problemaitsch kijkgedrag wanneer:

 • De gebruiker dit gedrag niet wil en toch doet
 • Dit gedrag niet overeenkomt met zijn levensovertuiging
 • Dit een geheim is en de gebruiker zich ervoor schaamt
 • De gebruiker het gevoel heeft dat het tussen hem en God in staat

Bij pornogebruik in combinatie met masturbatie komen er stoffen vrij die een prettig gevoel geven, zoals bijvoorbeeld dopamine (versterkt gevoel van geluk) en endorfine (verdooft pijn). Dat is aantrekkelijk wanneer je verdrietige gebeurtenissen meemaakt of je somber voelt. Nadat je in zo’n situatie bent klaargekomen voel je echter vaak vervelender dan voorheen. En daardoor wil je mogelijk opnieuw gaan kijken. Op die manier ontstaat een vicueuze cirkel die tot verslaving kan leiden.

Wat zijn mogelijke gevolgen van porno voor de beleving van seksualiteit?

 1. Isolement (verslaving/geheim waardoor gevoelens van eenzaamheid versterken)
 2. Afvlakking van het gevoelsleven in andere situatie (doordat je steeds heftigere beelden of fantasieën krijgt/wilt)
 3. Toename onzekerheid (doordat je vrijwel geen moeite hoeft te doen voor de beloning, doordat je je mogelijk schaamt en/of schuldig voelt)
 4. Verwaarlozing van taken en verantwoordelijkheden (doordat de verslaving tijd en energie kost en een aanslag pleegt op je zelfvertrouwen)
 5. Een onrealistisch beeld van seks (doordat seks in porno vrijwel losgekoppeld wordt van veel kenmerken die bij een wederzijds bevredigende relatie horen)
 6. Een vergroot verlangen naar lust gerichte en egoïstische seks. Vrouwen worden een seks- en lustobject
 7. Het verlies van interesse in normale seks

Waarin verschilt porno-seks van seks in een wederzijds bevredigende relatie?
schema

Is porno goed?
Citaat: “De regisseur zei iets dat mijn aandacht trok: “Er is nog nooit iemand dood gegaan aan een overdosis porno.” Deze woorden weerspiegelen precies wat veel mensen in stilte denken: ‘Mijn eigen pornogewoonten zijn vast niet zo schadelijk.'
“Gelijkheid, waardigheid en identiteit zijn cruciaal voor ons als mensen. Ze helpen ons een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en ook om deze waarde aan anderen te geven. Precies dit maakt porno onmogelijk. Pornografie gebruikt mensen voor anoniem entertainment en wil ons laten vergeten dat we allemaal zijn gemaakt naar het beeld van God. In de Bijbel wordt seksualiteit altijd gekoppeld aan grenzen: liefde, de ander respecteren, trouw zijn. Porno overschrijdt die grenzen. 

Volg mij

Gemaakt door WoodyDesign. All rights Reserved.